1. طراحی-نظارت دو واحد مسکونی واقع در گلدشت معالی آباد

  1.  طراحی -نظارت و اجرای دکوراسیون داخلی منزلی درمجتمع مسکونی پارک پرنس واقع در خیابان قصردشت

  1. طراحی سالن آمفی تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی اسلامی مرودشت

  1. طراحی فضاهای یک دفتر کار (اتاق کنفرانس-اتاق مدیریت-اتاق منشی-اتاق حسابداری)واقع در ابوقریب عراق